Škola v Červeném Kostelci bude nově poskytovat vzdělání v textilních oborech

08.11.2018
Ilustrační foto
Rada Královéhradeckého kraje odsouhlasila žádost o zápis nových oborů vzdělání do rejstříku škol a školských zařízení pro střední školu v Červeném Kostelci, která spadá pod Střední školu průmyslovou, textilní a polygrafickou s ředitelstvím v Hronově. Jedná se o obory textilnictví, oděvnictví a krejčí. Studium těchto oborů bude probíhat v denní formě vzdělávání od 1. 9. 2019. Obory oděvnictví a krejčí budou přednostně nabízeny ve zkrácené formě studia pro uchazeče s již získaným středním vzděláním s maturitní zkouškou.

„Nastartovali jsme novou éru textilního školství. Zavedením těchto oborů získá škola v Červeném Kostelci ojedinělé zaměření v rámci celé České republiky a také ucelenou středoškolskou nabídku vzdělávání v oblasti textilního průmyslu a oděvní tvorby. Myslím si, že pro žáky i jejich rodiče to jsou samá pozitiva při výběru školy a následného studia,“ říká náměstkyně Martina Berdychová odpovědná za oblast školství.

Střední školu průmyslovou, textilní a polygrafickou tvoří tři centra vzdělávání, a to v Hronově, Velkém Poříčí a Červeném Kostelci, ve kterém se soustředí obory se zaměřením na textilní technologie a oděvní tvorbu. Zde bude otevřen nový obor textilnictví se zaměřením na oblast moderních a průmyslových textilií a bude tak doplňovat stávající vyučovaný maturitní obor uměleckého zaměření modelářství a návrhářství oděvů. Ve zkrácené formě studia uchazečům, kteří již dokončili jiné střední vzdělání, budou nabídnuty nové obory oděvnictví a tříletý obor krejčí.

„Krajská pobočka Úřadu práce ČR hodnotí zavedení dalších oborů se zaměřením do textilního a oděvního průmyslu ve středním školství velmi kladně. V Královéhradeckém kraji je výrazná koncentrace textilního a oděvního průmyslu a útlum tohoto školství v našem kraji by do budoucna mohl ovlivnit i existenci tohoto typu průmyslu,“ doplňuje náměstkyně Berdychová.

Vedení školy navázalo velmi úzkou spolupráci s textilními firmami, dále s Asociací textilního-oděvního-kožedělného průmyslu, Technickou univerzitou v Liberci i UMPRUM v Praze. Vznik nových textilních oborů zajistí kvalitní připravenost absolventů na základě požadavků zaměstnavatelů.
Převzato ODTUD

Aktuálně z Náchodska