Letnou a Klínek propojuje nová lávka

17.12.2018
Ve čtvrtek v pravé poledne slavnostně otevřeli zástupci města místostarostové Jan Čtvrtečka, Pavla Maršíková a František Majer nově vybudovanou lávku přes železniční trať v Náchodě Starém Městě.

Tato významná investiční akce, kterou novostavbu ocelové lávky přes železniční trať bezesporu je, řeší propojení ulice Komenského, ulicí Na Letné směrem na Klínek.

Součástí stavby bylo vybudování nových chodníků na předmostí a nové vedení veřejného osvětlení se svítidly LED. Nechybí odvodnění konstrukce lávky ukončené ve vsakovací jímce, chodníky na předmostí jsou provedeny z drenážní vsakovací betonové dlažby.

Zhotovitel stavby za téměř 4 mil. Kč (3.956.000Kč včetně DPH), která byla zahájena v červenci letošního roku je firma MADOS MT s.r.o., Kostelec nad Orlicí. Projektantem lávky byla firma MDS PROJEKT s.r.o., Vysoké Mýto.

K financování významně přispěla i dotace ve výši 1,2 mil. Kč, kterou město Náchoda čerpalo prostřednictvím MAS Stolové hory.
Převzato ODTUD

Aktuálně z Náchodska